תוכניות בנין עיר

מהי תב"ע

תכנון עירוני עוסק בתכנון הפיזי, הכלכלי, החברתי והתרבותי של אזור מסוים בקנה מידה מסוים (עיר, שכונה, רחוב וכדו').
התכנון נעשה ע"י גופים ממשלתיים (משרדי ממשלה, ועדות ארציות, ועדות מחוזיות) וגופים עירוניים (ועדות מקומיות) בתוכניות הנקראות "תב"ע"(תוכנית בניין עיר) או בלשון החוק "תוכנית מתאר".
בקניית דירה חשוב מאוד לבדוק את התכנון העירוני הקיים והעתידי בסביבת המבנה. כל תוכניות העיר שאושרו וגם אלו שנמצאות שבתהליכי אישור ניתן להשיג בעירייה הרלוונטית. כמו כן ניתן למצוא באתר מנהל מקרקעי ישראל את מסמכי התוכניות שאושרו.

ממה בנויה תב"ע נקודתית

חלק חשוב בתב"ע הוא "התשריט"" – מדובר בשרטוט שכולל מפה של האזור וחלוקתו למגרשים. המגרשים בתשריט צבועים לפי הייעוד של המבנים שיקומו בהם. המשמעות של הצבעים מוסברת במקרא שמגיע עם התשריט.

מעיון בתשריט, אפשר ללמוד היכן יהיו אזורי המגורים ומאיזה סוג (מגדלים, בניה צמודת קרקע וכולי) היכן תותר הפעלת אזורי המסחר, איפה יהיו מבני הציבור כמו בתי ספר וגנים, היכן יעברו הכבישים, היכן יהיו השטחים הפתוחים וכל מידע תכנוני נוסף.

יחד עם התשריט, תב"ע נקודתית מכילה גם מסמך הנקרא "תקנון". הוא משלים את התשריט וקובע באופן מפורט הוראות בדבר שימושי הקרקע המותרים מתוקף התוכנית והנחיות למימושה. כך למשל, בתקנון מפורט השימוש של כל מגרש (מבני ציבור, דרך, מסחר, מגורים וכו') זכויות הבניה במגרש (מספר הקומות, כמה מ"ר בניה מותר לבנות, כמה יחידות דיור וכו') וכן פירוט של מגבלות שונות כגון: קו בניין, אפשרות למחסן ובאיזה גודל, דרישה לאישורים שונים לקבלת היתר.

תב"ע תקנונית – תחום התכנית הינו כל תחום העיר, התכנית משנה את הוראות התכנית בנושאים מסוימים בכל תחום העיר או בחלקה.

סוגי שינוי תב"ע נקודתית

שינוי תב"ע נקודתית מאופיין בשינויי היעוד של הקרקע, היתרי בנייה ושינוי המבנה. שינוי תב"ע נקודתי כרוך בבירוקרטיה לא פשוטה אך אנו יודעים כיצד לטפל בנושא זה בצורה האופטימאלית.

רימון אדריכלים מומחים בתחום התב"ע ומכירים את כלל הפרטים והאישורים הנדשרים לטובת שינוי תב"ע נקודתי. משרדנו פועל שנים רבות בנושא זה ומיישם תהליכי תב"ע מורכבים לביצוע ויישום השינוי באופן מעשי.