מחזור

מחזור

icon5המונח מחזור כולל מספר מרכיבים: מחזור המים אשר מחולק לשני סוגים: מחזור מים אפורים אלו הם מי כביסה, כיורים מקלחות וכו' ומחזור מים שחורים אלו מי אסלות. מחזור מים אלו ישמשו להשקיית הגינה ולמי שטיפת אסלות. מחזור פסולת ביתית בעיקר ע"י הפרדה של מוצרי פלסטיק, זכוכית נייר וכו' ופינויים למתקן מתאים ומחזור פסולת אורגנית והפיכתה לקומפוסט אשר משמש לדישון חצר המבנה. מרכיב נוסף של מחזור הוא האפשרות למחזר את המבנה על כל מרכיביו: קירות, ארונות, שטיחים, חלונות וכו'. מחזור המרכיבים יכול להיעשות בזמן שיפוץ או בזמן הריסת המבנה.

עוד על בנייה ירוקה: